Diensten

Als milieupionier in Vlaanderen (zie ‘Bio’) kan ik u concreet helpen met:

– het uitvoeren van een duurzaamheids- of eco-efficiëntiescan

– het berekenen van de ‘Carbon/Water/Ecological… Footprint’ van uw organisatie

– strategisch advies inzake duurzaamheid, energie en omgeving (bv. de impact van het decreet van 25 april 2014 en dito ontwerpbesluit van 19 dec. 2014). De definitieve goedkeuring van het omgevingsbesluit wordt verwacht in najaar 2015.

– het mee helpen opstellen van een duurzaamheidsrapport

– het geven van bedrijfsinterne trainingen m.b.t. duurzaam ondernemen

– het begeleiden van subsidieaanvragen inzake ‘milieu en energie’.

Op verzoek van een aantal bedrijven zetel ik trimestrieel als duurzaamheidsconsulent in hun raad van advies en/of verzorg ik op periodieke basis een ‘duurzaamheidsbriefing’ op de raad van bestuur. Immers het op de voet opvolgen van wat er maatschappelijk beweegt op vlak van ‘duurzaam ondernemen’, is anno 2015 zo waar een voltijdse job geworden! Deze informatie is nochtans voor elke onderneming van strategisch bijzonder groot belang. Ik informeer elke cliënt ‘tailor made’ t.t.z. in functie van de specifieke desiderata van de bedrijfsleiding. Wellicht is dit ook voor uw organisatie een opportuniteit. Contacteer me geheel vrijblijvend: 0475/28.58.33. Toegevoegde waarde verzekerd!