Diensten

Als milieupionier in Vlaanderen (zie ‘Bio’) kan ik u concreet helpen met:

strategisch advies inzake duurzaamheid, energie en omgeving

– het mee helpen opstellen van een duurzaamheidsrapport

– het geven van bedrijfsinterne trainingen m.b.t. duurzaam ondernemen

– het verzorgen van voordrachten op bedrijfsevents (zie aantal referenties onder ‘Lezingen’)

Op verzoek van een aantal bedrijven zetel ik trimestrieel tot halfjaarlijks als duurzaamheidsconsulent in hun raad van advies en/of verzorg ik op periodieke basis een ‘duurzaamheidsbriefing’ op de raad van bestuur. Immers het op de voet opvolgen van wat er maatschappelijk beweegt op vlak van ‘duurzaam ondernemen’, is anno 2018 zo waar een voltijdse job geworden! Deze informatie is nochtans voor elke onderneming van strategisch bijzonder groot belang. Ik informeer elke cliënt ‘tailor made’ t.t.z. in functie van de specifieke sector en de desiderata van de bedrijfsleiding.

Ongetwijfeld is dit ook voor uw organisatie een opportuniteit. Contacteer me geheel vrijblijvend: 0475/28.58.33. Toegevoegde waarde verzekerd!