Ecotrendwatcher

Het os ondertussen voor zowat iedereen duidelijk: de wijze waarop we de volgende decennia zullen produceren, consumeren, bouwen, wonen en waarop we ons zullen verplaatsen, voeden en ontspannen (m.i.v. reizen), zal ingrijpend veranderen. Al deze activiteiten zullen – grotendeels noodgedwongen – duurzamer moeten gebeuren t.t.z. met respect voor de ecologische draagkracht van onze planeet.

Dit ingrijpend maatschappelijk veranderingsproces, dat volop aan de gang is en ook wel ‘transitie’ genoemd wordt, maakt het voor elke organisatie belangrijk haar strategie bij te stellen, een concreet actieplan uit te werken en dit zo spoedig als mogelijk te realiseren.

Mijn kennis, jarenlange ervaring en vele contacten én als milieuconsulent én als zelfstandig bedrijfsleider (zie ‘Bio’), staan borg om raden van bestuur, CEO’s en andere bedrijfsverantwoordelijken adequaat te informeren, te adviseren en actief te begeleiden bij al deze boeiende, toekomstgerichte uitdagingen.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek om de samenwerkingsmogelijkheden en
-modaliteiten te bespreken (0475 28 58 33).

Marc De Pauw
Ecotrendwatcher